Administracja cmentarzami

Podejmujemy się administracji cmentarzami, świadcząc kompleksowe usługi porządkowe, ochronne oraz inne, w ramach podpisanej umowy. Podlegające nam nekropolie są monitorowane, przyjmujemy wnioski i skargi od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, zarządzamy płatnościami. Zapraszamy do współpracy.

 

świeczki cmentarne